Refleksje ze spotkań

03 Sep 2011

Spotkanie w Szałstrach

Pomysłem powołania Forum Kobiet w Olsztynie zostałam zainspirowana wiosną tego roku na ogólnopolskiej konferencji organizowanej właśnie przez tą organizację. Tam wśród kobiet zobaczyłam pasję służenia Jezusowi, a także mogłam posłuchać wielu świadectw jak Bóg im błogosławi.

Zachęcona tym, co zobaczyłam zaprosiłam na nasz zborowy weekend dla kobiet – Elę Sylwestrowicz od lat działająca w Forum, aby powiedziała wykład o tym „ Jak być szczęśliwą” i opowiedziała o tym, co dla Jezusa robią kobiety w innych miastach Polski. Następnie zrobiłyśmy burzę mózgów dotyczącą tego, co można zrobić w Olsztynie i tak wypłynął temat współuzależnienia ( tu od razu na mówczynię padła kandydatura Ani Nowikiewicz).

Monika Wiereńko

Szałstry  – to nieduża, ale niezwykła urocza w swojej prostocie wieś. Piękne jezioro, nad którym jest położona  oraz oszałamiająca mieszczuchów, napierająca zewsząd zieleń krajobrazu,  potęguje  wrażenie odosobnienia i oderwania od rzeczywistości; wydaje się, że czas płynie wolniej i oddycha się tam jakby głębiej… Właśnie w Szałstrach, w pachnącym starością budynku świetlicy socjoterapeutycznej,  odbyła się w dniach 28 – 29 maja tego roku konferencja dla kobiet pod hasłem „Więcej niż szczęśliwa”.

Promotorką tego przedsięwzięcia była Monika Wierenko, a wsparcia przy jego organizacji udzieliły jej Anna Nowikiewicz oraz  Ula Świerk. Dzięki entuzjazmowi naszych organizatorek, ich upartemu dążeniu do celu na przekór pojawiającym się przeciwnościom, a także aktywnemu zaangażowaniu innych,  wspaniałych kobiet z naszej olsztyńskiej społeczności, ten krótki weekendowy wyjazd dostarczył nam wielu pozytywnych emocji.

Konferencja rozpoczęła się emisją filmu „Maria Magdalena”. Niezmiernie ucieszyło nas, że tego wieczoru miałyśmy możliwość gościć kilka mieszkanek Szałstr (wraz z kilkorgiem dzieci :-) , które wspólnie z nami obejrzały film, a także  wysłuchały świadectwa Basi Szymczak, która opowiedziałam nam fascynującą historię swojego życia, swoje poszukiwanie Boga, walkę, którą stoczyła, zmagając się z licznymi problemami i w końcu cud nawrócenia, kiedy powierzyła swoje życie Jezusowi.  Mamy nadzieję, że to piękne świadectwo, które złożyła Basia a także ewangelia, której mogli wysłuchać nasi goście, poruszyło ich serca i w przyszłości wyda dobry owoc także w ich życiu.

Dalszy ciąg tego emocjonującego wieczoru  upłynął nam raczej spokojnie na wspólnej modlitwie, śpiewie oraz rozmowach. Niektóre z nas zmęczone wydarzeniami tego dnia szybko udały się spać, a nieliczne jeszcze do późna prowadziły rozmowy.

Następnego dnia, który przywitał nas piękną słoneczną pogodą, czekało nas wiele atrakcji. Także tych, których nie było pierwotnie w planach (dłuższy spacer na obiad i podziwianie uczestników Rajdu Warmińskiego 2010), ale  niewątpliwie najważniejszym punktem programu tego dnia był wykład w wykonaniu Eli Sylwestrowicz, która podzieliła się z nami swoimi refleksjami, dotyczącymi szczęśliwego życia.

Nasza sympatyczna wykładowczyni zwróciła naszą uwagę na aspekt pojmowania szczęścia nie jako stanu emocjonalnego, ale  celu, do którego powinnyśmy zdążać. Zważywszy na fakt, że dla każdej z kobiet pod terminem szczęście może się kryć coś zupełnie innego, nie można podać żadnej uniwersalnej recepty na osiągnięcia szczęścia. Jednakże znane są nam, kobietom wierzącym, pewne uniwersalne środki, dzięki którym możemy efektywnie dążyć do szczęścia, a należą do nich  m.in.: świadomość naszej przynależności do Boga jako Jego umiłowanych córek,  postawa naszej wdzięczności, która kształtuje nasz odbiór świat oraz wpływa pozytywnie na nasze otoczenie (ludzi), a także możliwość służenia innym poprzez wykorzystanie posiadanych przez nas zdolności i talentów, dzięki czemu możemy osiągać uczucie spełnienia się.

Ponadto Ela Sylwestrowicz, która na co dzień jest pracownikiem Ruchu Nowego Życia, opowiedziała nam  o swojej działalności w ramach projektu Forum Kobiet, który jest formą działalności misyjnej, mającej na celu przede wszystkim pomóc kobietom: odnaleźć prawdziwe, oparte na Bogu, poczucie własnej wartości,  rozwiązać dręczące je problemy i stać się szczęśliwymi kobietami. Praktyczna działalność kobiet zrzeszonych w Forum Kobiet przybiera różnorodne formy działalności, a jedną z nich jest właśnie projekcja filmu „Maria Magdalena” połączona z ewangelizacją.

Prezentacja Eli zachęciła nas do podjęcia wyzwania, jakim jest aktywne działanie na rzecz kobiet, które żyją obok nas i borykają się z wieloma życiowymi trudnościami. Zastanawiałyśmy się, jakie są potrzeby mieszkanek Olsztyna i w jakim zakresie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te potrzeby. Udało nam się  wspólnie wybrać cele, które chciałybyśmy w tym roku zrealizować i mamy nadzieję, że Bóg będzie błogosławił nasze plany.

Ostatnim punktem programu  konferencji były warsztaty, na których każda z nas mogła wykazać się artystycznym kunsztem, wykonując piękne, bo własnoręcznie wykonane zakładki lub  kartki, opatrzone cytatami z Pisma Świętego.

Podsumowując konferencję w Szałstrach, mogę powiedzieć, że była to wspaniała okazja dla nas wszystkich, abyśmy mogły poznać się bliżej, nawiązać więzi przyjaźni poprzez dzielenie się swoimi przemyśleniami, przeżyciami, a także służyć sobie nawzajem na wiele różnych sposobów. Wierzę, że każda z uczestniczek konferencji opuściła Szałstry, wzbogacona o dobre wspomnienia, nowe przyjaźnie, wzmocniona duchowo i oczywiście szczęśliwa.

Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim siostrom, które poświęciły swój czas oraz energię i sprawiły, że mogłyśmy  przeżyć w Szałstrach błogosławione i niezapomniane chwile, w tym szczególnie dziękuję: Kasi Kiklewicz oraz Asi Sadzewicz, które przygotowały Uwielbienie, Wioli Pakosz za przygotowanie posiłków, Oli Łozowskiej, która wzięła na siebie odpowiedzialną rolę skarbnika oraz Halince Wysockiej, która zadbała o transport do Olsztyna dla każdej niezmotoryzowanej uczestniczki.

Written by IW

Czytaj dalej
http://www.olsztynskie-fk.pl/wp-content/themes/selecta